RiPPiT Sports

Copyright  © All Rights Reserved

RiPPiT Sports


Stor innendørs flow bowl, 180kvm streetpark, egen kids mikro skatepark

Klatregrotte, slak-line og foam pit.

åpen kiosk og betjent ekspedisjon  17:00 - 20:00 (12:00 - 18:00)

.